1398/01/16

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - صنعت نفت آبادان

17:00

لیگ برتر

1 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 40000 نفر

رخداد های بازی

مسعود سليماني شجاعي 19

سيد اشکان دژاگه 42

68 کانجي ماکوبا

95 عقيل شويعي کعبي

سيد احمد موسوي 95

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن