1398/01/14

جزییات مسابقه

استقلال تهران - سايپـا تهران

17:45

لیگ برتر

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 17000 نفر

رخداد های بازی

56 علي دشتي

علي کريمي 90

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن