1398/01/16

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - پدیده خراسان

16:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 10000 نفر

رخداد های بازی

27 محمد قاسمي نژاد

لوسيانو پريرا مندس 30

32 امين قاسمي نژاد

48 بهنام برزايي

لوسيانو پريرا مندس 69

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن