1398/01/15

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - ماشین سازی تبریز

16:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 1850 نفر

رخداد های بازی

اکبر آفاقي 47

75 يوسف سيدي

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن