1398/01/15

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - سپيدرود رشت

18:45

لیگ برتر

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 730 نفر

رخداد های بازی

35 محمد بلبلي

قاسم حدادي فر 78

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن