1398/01/11

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - نفت مسجد سلیمان

17:45

لیگ برتر

1 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 11200 نفر

رخداد های بازی

4 فرشيد پاداش

16 صادق صادقي بابا احمدي

عزت الله پورقاز 44

کيروش استنلي 90

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن