1398/01/08

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - نساجی مازندران

17:45

لیگ برتر

0 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 400 نفر

رخداد های بازی

22 مهرداد عبدي

47 محمدمهدي نظري

محمد رضا سليماني اصل 69

روزبه شاهعلي دوست 74

87 محمد آبشک

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن