1398/01/09

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - پارس جنوبي جم

17:00

لیگ برتر

1 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 7500 نفر

رخداد های بازی

17 روح الله سيف اللهي مقدم

محمد حسين مرادمند 22

مسعود ريکي 63

بهنام برزايي 68

91 احمد گوهري

92 ابراهيم صالحي

يونس شاکري 95

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن