1398/01/11

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان

17:00

لیگ برتر

1 : 2

هفته 23

تعداد تماشاچی : 3000 نفر

رخداد های بازی

6 محمد زبير نيک نفس

کانجي ماکوبا 15

وفا هخامنش 19

جاناتان بواريتو دوس رايس 20

وفا هخامنش 29

31 محمد نژاد مهدي

55 هادي محمدي

طالب ريکاني 57

76 سيد محمد رضا حسيني

رضا جبيره 85

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن