1397/12/25

جزییات مسابقه

استقلال تهران - نساجی مازندران

19:00

لیگ برتر

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 17000 نفر

رخداد های بازی

37 فرشاد فرجي خنکداري

41 مهرداد عبدي

مرتضي تبريزي 42

67 محمد آبشک

داريوش شجاعيان 68

گادوين منشا 92

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن