1397/12/23

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - سايپـا تهران

16:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 4000 نفر

رخداد های بازی

24 معين عباسيان

محمد پاپي 33

مجتبي بيژن 54

فرشيد پاداش 62

63 رضا اسدي

64 سامول سارفو

66 اميد خالدي

78 محمدصادق باراني

ميلاد خدايي اصل 80

82 اميد خالدي

87 محمد عليزاده

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن