1397/12/23

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - پدیده خراسان

16:00

لیگ برتر

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 29000 نفر

رخداد های بازی

آنتوني استوک 21

مسعود سليماني شجاعي 79

94 محمد آقاجانپور

96 محمد رضا ناصحي

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن