1397/12/24

جزییات مسابقه

پارس جنوبي جم - ماشین سازی تبریز

17:45

لیگ برتر

0 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 1600 نفر

رخداد های بازی

حسين پور اميني 27

سعيد محمد فرد 34

65 پيمان بابايي علي بيک

74 مسيح زاهدي

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن