1397/12/17

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - پارس جنوبي جم

16:00

لیگ برتر

1 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 12000 نفر

رخداد های بازی

41 شهرام گودرزي

کيروش استنلي 45

محسن مسلمان 54

کيروش استنلي 57

62 مجيد علي ياري

66 محمدمهدي عسگري

77 محمدمهدي عسگري

مهدي کياني 94

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن