1397/12/17

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - پرسپولیس تهران

16:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 12400 نفر

رخداد های بازی

محمدمهدي نظري 21

سيد محمد ميري 55

60 مهدي شريفي

63 احمد نوراللهي

79 کمال الدين کاميابي نيا

94 سروش رفيعي تل گري

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن