1397/12/16

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - ذوب آهن اصفهان

17:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 20000 نفر

رخداد های بازی

13 مهران درخشان مهر

45 محمد رضا عباسي

امين قاسمي نژاد 57

اکبر صادقي بديع 65

69 ابوذر صفرزاده دودو

81 محمد نژاد مهدي

90 امير ارسلان مطهري

محمد حسين مرادمند 94

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن