1397/12/16

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - تراکتورسازي تبریز

15:00

لیگ برتر

0 : 2

هفته 21

تعداد تماشاچی : 5500 نفر

رخداد های بازی

24 سيد اشکان دژاگه

50 آنتوني استوک

86 آنتوني استوک

محمدحسين کنعاني زادگان 91

92 سيد اشکان دژاگه

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن