1397/12/17

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - سپيدرود رشت

16:30

لیگ برتر

1 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 1500 نفر

رخداد های بازی

30 ميثم فردوسي شهرستاني

32 حسين مجلي شناني

حامد پاکدل 52

حامد پاکدل 53

ميلاد جهاني 75

84 ميثم فردوسي شهرستاني

عقيل شويعي کعبي 96

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن