1397/12/09

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان

18:30

لیگ برتر

1 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 20000 نفر

رخداد های بازی

علي عليپور 21

32 سيد محمد قريشي

احمد نوراللهي 48

78 وفا هخامنش

سيامک نعمتي 81

84 مسلم مجدمي

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن