1397/12/09

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - استقلال تهران

15:00

رخداد های بازی

15 فرشيد باقري

حسن بيت سعيد 38

40 فرشيد باقري

94 فرشيد باقري

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن