1397/12/10

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - سپاهان اصفهان

16:30

لیگ برتر

2 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 46000 نفر

رخداد های بازی

مهدي مهدي پور 38

60 عزت الله پورقاز

ساسان انصاري 69

آنتوني استوک 73

دانيال اسماعيلي فر 74

ايمان سليمي 79

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن