1397/12/10

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران

16:30

لیگ برتر

2 : 2

هفته 20

تعداد تماشاچی : 3500 نفر

رخداد های بازی

29 حامد شيري

عليرضا عليزاده 47

47 سيد محمد ميري

57 حامد شيري

محمد شادکام 68

ميلاد ميداودي 72

72 لاشا توتادزه

77 لاشا توتادزه

ميلاد خدايي اصل 80

اسماعيل شريفات 88

90 فرشاد فرجي خنکداري

93 حامد لک

ميلاد خدايي اصل 94

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن