1397/12/09

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - ماشین سازی تبریز

18:30

لیگ برتر

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 320 نفر

رخداد های بازی

64 عزيز معبودي حقيقي

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن