1397/12/03

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - فولاد خوزستان

15:30

لیگ برتر

2 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 11000 نفر

رخداد های بازی

مهرداد عبدي 34

محمدمهدي نظري 52

فرشاد فرجي خنکداري 64

70 سيامک کورشي

جورجي گولسياني 72

77 تاکافومي آکاهوشي

81 صابر حرداني

محمد آبشک 85

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن