1397/12/03

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - صنعت نفت آبادان

15:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 19

تعداد تماشاچی : 500 نفر

رخداد های بازی

3 شهاب الدين گردان

ميثم شاه مکوند زاده 30

63 جاناتان بواريتو دوس رايس

69 وفا هخامنش

75 سيد محمد قريشي

ايوب کلانتري 78

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن