1397/12/01

جزییات مسابقه

استقلال تهران - پارس جنوبي جم

18:30

لیگ برتر

2 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 16000 نفر

رخداد های بازی

11 ميرهادي ميرجوان

روزبه چشمي 23

پژمان منتظري 38

پژمان منتظري 64

وريا غفوري 84

اسماعيل داسيلوا گونسالوس 92

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن