1397/12/04

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس تهران

16:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 7000 نفر

رخداد های بازی

21 علي مصلح

سيد هيثم هاشمي زاده 48

حکيم نصاري 57

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن