1397/12/03

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - پيکان تهران

15:30

لیگ برتر

0 : 1

هفته 19

تعداد تماشاچی : 800 نفر

رخداد های بازی

22 آرمان قاسمي

44 سعيد واسعي

فرناندو ده خسوس 85

90 محمد قاضي نجف آبادي

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن