1397/12/03

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - سپيدرود رشت

15:30

لیگ برتر

2 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 17000 نفر

رخداد های بازی

محمد حسين مرادمند 36

يونس شاکري 40

يونس شاکري 80

ميلاد اسفيني فراهاني 85

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن