1397/11/25

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - پدیده خراسان

17:30

لیگ برتر

0 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 3000 نفر

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن