1397/11/23

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - پارس جنوبي جم

17:15

لیگ برتر

1 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 5000 نفر

رخداد های بازی

سيد هيثم هاشمي زاده 62

سيد هيثم هاشمي زاده 83

94 فرزاد حاتمي

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن