1398/1/19

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - پيکان تهران

17:00

لیگ برتر

3 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 230 نفر

رخداد های بازی

محمدصادق باراني 30

آرمان رمضاني 34

53 ماهان رحماني نوبراني

رضا اسدي 55

78 سيد مهران موسوي

اميرحسين حسين زاده تازه قشلاق 93

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن