1397/11/21

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - استقلال خوزستان

15:15

لیگ برتر

1 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 6000 نفر

رخداد های بازی

محمدمهدي مهدي خواني 19

محمد قاسمي نژاد 45

64 ميثم شاه مکوند زاده

67 وحيد نامداري

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن