1397/11/16

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان

16:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 3000 نفر

رخداد های بازی

مسلم مجدمي 45

وينيسيوس دي اوليويرافرانکو 86

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن