1397/11/18

جزییات مسابقه

پيکان تهران - استقلال تهران

15:45

رخداد های بازی

16 مرتضي تبريزي

58 ميلاد زکي پور کينجي

83 وريا غفوري

92 وريا غفوري

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن