1397/11/17

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - نفت مسجد سلیمان

15:30

لیگ برتر

3 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 30000 نفر

رخداد های بازی

24 اسماعيل شريفات

48 موسي کوليبالي

سيد اشکان دژاگه 50

يوکيا سوگيتا 56

آنتوني استوک 58

58 يوسف وکيا

66 سيد محمد حسيني

89 عليرضا عليزاده

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن