1397/11/17

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - پدیده خراسان

17:00

لیگ برتر

2 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 20000 نفر

رخداد های بازی

علي عليپور 23

سيامک نعمتي 32

شجاع خليل زاده 56

75 سيد عبداله حسيني

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن