1397/11/16

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - نساجی مازندران

18:15

لیگ برتر

0 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 580 نفر

رخداد های بازی

قاسم حدادي فر 25

92 حامد لک

93 مجتبي ممشلي

رضا حبيب زاده 94

95 آرفنگ بوبکر دافه

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن