1397/11/16

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - سايپـا تهران

15:30

لیگ برتر

2 : 2

هفته 16

تعداد تماشاچی : 3000 نفر

رخداد های بازی

حسين مجلي شناني 10

17 معين عباسيان

21 رضا اسدي

حسين مجلي شناني 24

29 رضا علياري گلوجه

حسين مجلي شناني 62

محمد غلامي خليل محله 88

88 عبدالله ناصري

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن