1397/09/23

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - فولاد خوزستان

15:00

لیگ برتر

1 : 2

هفته 15

تعداد تماشاچی : 70000 نفر

رخداد های بازی

24 رضا ميرزايي

51 لوسيانو پريرا مندس

64 لوسيانو پريرا مندس

74 صابر حرداني

عليرضا نقي زاده 76

81 احسان مراديان

احسان حاجي صفي 90

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن