1397/09/15

جزییات مسابقه

پيکان تهران - نساجی مازندران

15:15

لیگ برتر

0 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 910 نفر

رخداد های بازی

سعيد واسعي 28

محمد خدابنده لو 31

32 حميدرضا ديوسالار

46 فرشاد فرجي خنکداري

81 مهرداد عبدي

87 سجاد آشوري ميداني

90 حامد لک

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن