1397/09/16

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - استقلال تهران

15:00

لیگ برتر

0 : 5

هفته 15

تعداد تماشاچی : 14000 نفر

رخداد های بازی

12 فرشيد باقري

محمد نزهتي 26

امين جوادي مقدم 30

34 فرشيد باقري

عليرضا عزت کرامت 55

57 جابر انصاري

ميثم فردوسي شهرستاني 58

74 رضا آذري

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن