1397/09/21

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - نفت مسجد سلیمان

15:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 15

تعداد تماشاچی : 1500 نفر

رخداد های بازی

10 مجتبي بيژن

44 حکيم نصاري

44 صادق صادقي بابا احمدي

سيد محمد رضا حسيني 44

70 يوسف وکيا

73 مجتبي بيژن

ادي گابريل هرناندز 86

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن