1397/09/23

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - سايپـا تهران

15:00

لیگ برتر

2 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 1500 نفر

رخداد های بازی

25 معين عباسيان

عقيل شويعي کعبي 25

62 مهدي ترابي

ميلاد جهاني 65

81 مهرداد کفشگري

محمد رضا غبيشاوي 82

محمد دريس 82

شهاب الدين گردان 86

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن