1397/09/09

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - پيکان تهران

15:15

لیگ برتر

1 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 4500 نفر

رخداد های بازی

سيد پيمان ميري 6

صادق صادقي بابا احمدي 48

85 شاهين ثاقبي

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن