1397/09/09

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - استقلال خوزستان

15:15

لیگ برتر

1 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 350 نفر

رخداد های بازی

مهدي ترابي 20

اميد خالدي 51

رضا علياري گلوجه 55

55 وحيد خشتان

78 مجتبي رمضاني

85 محمد شريفي

88 مجتبي رمضاني

93 ميثم کريمي

حسين کامياب 93

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن