1397/09/08

جزییات مسابقه

استقلال تهران - صنعت نفت آبادان

17:30

لیگ برتر

3 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 12000 نفر

رخداد های بازی

فرشيد باقري 9

همام طارق فرج 24

70 حسين ساکي

73 کرار جاسم محمد

سيد اللهيار صياد منش 73

76 اکبر ايماني قره آغاج

ميلاد زکي پور کينجي 80

86 سيروان قرباني

مارکوس مارتين 87

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن