1397/09/08

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - پرسپولیس تهران

15:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 6500 نفر

رخداد های بازی

86 اميد عاليشاه

92 احمد نوراللهي

سعيد مهري 92

93 شجاع خليل زاده

94 بوژيدار رادوشويچ

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن