1397/09/10

جزییات مسابقه

پارس جنوبي جم - تراکتورسازي تبریز

15:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 2130 نفر

رخداد های بازی

محسن بنگر 58

66 دانيال اسماعيلي فر

مجتبي لطفي جليسه 76

77 مهدي مهدي پور

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن