1397/09/08

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - سپيدرود رشت

15:00

لیگ برتر

2 : 2

هفته 14

تعداد تماشاچی : 12000 نفر

رخداد های بازی

محمدمهدي نظري 44

57 محمد غلامي خليل محله

68 ميلاد شيخي سليماني

مهرداد عبدي 78

91 ميلاد شيخي سليماني

91 ميلاد شيخي سليماني

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن